AMAÇ

Gençlik ve spor paydaşlarımızla Bakanlık hizmetlerimizin bilişim altyapısı ile sunumunda sıcak ve destekleyici bir ilişki kurmak önceliklerimizdendir. Bu süreci destekleyerek güçlü yönlerimizi ön plana çıkarmayı aynı zamanda eksikliklerimizi belirleyerek bunları giderecek gelişimsel değişimi yaratacak bir analizi de ortaya çıkartacak yenilikçi fikirlere odaklanıyoruz. Son yıllarda giderek popülerliğini artıran hackathon ve benzeri açık inovasyon yarışmalarına, bu yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasında sağlıklı ekolojik ortamlar oluşturması bakımından önem veriyoruz

Değişim odaklı bir bakanlık olarak hackathon yarışmalarında üretilen fikirleri, geliştirilmesi gereken inovasyonlar olarak değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda hackathon yarışmalarında gençlerin sadece fikir ya da projelerini sunması ile kalmamasını yarışmalar sonrasında fikirlerin bir değer yaratmasını amaçlıyoruz. Genç hackathon platformu Bakanlığımız hackathon ve benzeri yarışmalarında ödül almış ya da finale kalmış projelerin tarihin tozlu raflarından gün yüzüne çıkmasına aracılık etmesini ve gençlerin yeni yarışma başvuruları için bir rehber olmasını sağlayacağı değerlendiriyoruz. Bu projelere imza atmış gençlerin fikirlerini bakanlıkların yükümlendikleri işlevleri yerine getirme sürecini iyileştirmek üzere geliştirmelerine olanak sağlayarak kamu-genç etkileşimi yaratmayı hedefliyoruz. Bu etkileşim ile gençlerin kendilerini yalnızca değerli hissetmesini değil aynı zamanda kamusal alanda bir paydaş haline dönüşmesinin önünü açmayı amaçlıyoruz. Bakanlığımızın 2022 yılına atfettiği “Gençlik Katılım Yılı”nda genç hackathon platformu ile genç katılımcılığının geliştirilmesine destek olunacağı düşünülmektedir.

Genç hackathon platformu ile Bakanlığımızın şimdiye kadar yapmış olduğu ve yapacağı açık inovasyon yarışma finalistlerine ve bu finalistlerin üretmiş olduğu projelere ait bir veritabanı oluşturulacaktır. Gençlerin projelerini kamusal alanda değerlendirmeleri için kendileri ile iletişime geçilip proje ya da fikirlerini kamu süreçlerine entegre edilerek hayata geçmesinde aktif rol almaları sağlanacaktır.

Platformun uygulamaya konduktan sonra sadece bakanlığımız özelinde kalmayıp tüm kamu kurumlarında üretilen açık inavasyon (hackathon, ideathon, makeathon, datathon, designathon vb.) yarışmalarına ait bir platforma evrilmesi ve bu yarışmalara ait açık bir e-kütüphaneye dönüşmesi öngörülmektedir.